Protest proti násilnému testovaniu

     Protestujem proti vydieraniu a znevažovaniu občanov, a proti ponižujúcemu zaobchádzaniu akým nás prinútili zúčastniť sa na plošnom testovaní na Slovensku. Preto ako forma protestu budem celý nasledujúci týždeň nosiť žltú hviezdu s nápisom NÁSILNE TESTOVANÝ. 

     Nie som proti testovaniu, ak je to dôvodné (ak sú príznaky, alebo sa jedná o osoby ktoré boli v kontakte s chorými), alebo ak to niekto dobrovoľne chce. Už dávno mali byť rýchlotesty rozdané lekárom, aby vedeli okamžite testovať ľudí, a nie čakať niekoľko dní na testovanie, ako bolo doposiaľ. 

     Zúčastnil som sa na plošnom testovaní, lebo ma násilne donútila slovenská vláda, a to hrozbou ujmy, najmä že mi obmedzia osobnú slobodu a znemožnia výkon práce, ak sa nezúčastním testovania. Toto je v príkrom rozpore s princípom demokratického a právneho štátu: deklarovať účasť na teste ako dobrovoľnú, pričom prijať drakonické, možno aj protizákonné a protiústavné opatrenia, čím sú ľudia násilne prinútení k účasti.

     Slovenská vláda a premiér predviedli absolútne nedostatočnú a zmätočnú komunikáciu, metódou sily sa snažia donútiť ľudí na dodržanie často nerozumných, neúčinných a neprimeraných opatrení, bez potrebných informácií, bez odborných argumentov a bez diskusie. V prípade plošných testov použitím hrubého násilia experimentujú s nami ako s pokusnými králikmi, pričom nás stačilo presvedčiť, že vedia čo robia, že je to vo všeobecnom záujme, použiť kvalitné testy, a väčšina ľudí by určite išla dobrovoľne na test. 

   Od pondelka budú občania vládou rozdelení do dvoch skupín: pričom tá skupina bez účasti na testovaní bude akási nižšia kasta. Nebudú môcť vstupovať na určité miesta, aj keď sú absolútne zdraví. Pýtam sa, čo nasleduje ďalej? Tábory s hromadnými dezinfekčnými sprchami a deportácie? Treba vysloviť jasný nesúhlas s týmito gestapáckymi metódami, kým nebude neskoro. Pamätajme si, že aj Hitler si získal moc zákonnou cestou, aby zachránil svoju krajinu pred údajným nepriateľom, a ako to skončilo?

Nikoho nenabádam na nepokoje, ani na násilné činy, ale jasne odkazujem slovenskej vláde, že ja ako radový občan nie som spokojný s ich spôsobmi. Toto dávam najavo nenásilným protestom: budem nosiť žltú hviezdu s nápisom NÁSILNE TESTOVANÝ, a to kým trvá obmedzovanie spoluobčanov bez testu.

Ak by sa niekto chcel pripojiť k protestu, možno hviezdu stiahnuť si a vytlačiť tu: http://gyetven.eu/wp-content/uploads/2020/10/nasilnetestovanyvzor.pdf .

Mikuláš Gyetven

Szerző:

Gyetven Miklós

Vállalkozóként dolgozom a MUFIS könyvelőiroda tulajdonosaként (elérhetőség: gyetven@mufis.sk). Érdeklődési köreim: hideg vizes fürdés, spanyol nyelvtanulás, vállalkozás - ezekből osztok meg némi információt blogomon.