Tiltakozás az erőszakos tesztelések ellen

     Tiltakozom a zsarolás és lealacsonyító bánásmód ellen, amivel kényszerítettek minket, hogy a szlovákiai tömeges tesztelésen részt vegyünk. Ezért tiltakozásként a jövő héten egy sárga csillagot fogok viselni, ERŐSZAKKAL TESZTELVE (szlovákul: NÁSILNE TESTOVANÝ) felirattal.

     Nem vagyok a tesztelés ellen, ha azt okkal hajtják végre (tünetek esetén, vagy fertőzöttel érintkezett személyeken), vagy ha valaki önként kéri. Már régen kellett volna elegendő gyorstesztet eljuttatni az orvosokhoz, hogy azok azonnal tudjanak tesztelni bárkit, ne kelljen napokig várni a tesztelésre, mint ahogy az eddig megszokott volt.

     Részt vettem a tesztelésen, mert erőszakkal rákényszerített a szlovák kormány, mégpedig azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem veszek részt a tesztelésen, akkor korlátozzák személyes szabadságomat, lehetetlenné téve például a munkám végzését. Ez teljesen ellentétes a demokratikus jogállam fogalmával: kijelenteni hogy a tesztelés önkéntes, közben pedig szinte drákói, sőt tán még törvény- vagy alkotmányellenes intézkedésekkel kényszeríteni az embereket a tesztelésen való részvételre.

    A szlovák kormány teljesen elégtelen és kapkodó kommunikációval, erővel akarja rábírni a polgárokat a sokszor értelmetlen, nem hatékony vagy aránytalan intézkedések betartására, kallő információ, szakmai érvek és párbeszéd nélkül. A tömeges tesztelés során durva erőszakkal kísérletezgetnek velünk mint a nyulakkal, miközben elegendő lett volna meggyőzni a polgárokat, hogy tudják mit csinálnak, és hogy az a köz érdekében történik, megfelelő teszteket használni, és az emberek többsége önként részt vett volna a tesztelésen.

   Hétfőtől a szlovák kormány a polgárokat két csoportra osztja: az aki nem vett részt a tesztelésen, egyfajta alacsonyabb kasztnak számít majd. Nem léphet be bizonyos helyekre, még ha teljesen egészséges is. Kérdem én: mi jöhet még ezután? Táborok tömeges fertőtlenítő zuhanyozásokkal és deportációk? Világosan ki kell nyilvánítani, hogy nem értünk egyet ezekkel a gestapós módszerekkel, addig amíg nem lesz túl késő. Emlékezzünk, hogy Hitler is törvényesen került hatalomra, hogy országát az állítólagos ellenségtől megvédje, aztán mi lett a vége?

  Senkit sem ösztönzök tömeges tüntetésekre, sem rendbontásra, sem erőszakos cselekedetekre. De üzenem a szlovák kormánynak, hogy mint egyszerű polgár, nem vagyok elégedett a módszereikkel. Ezt erőszakmentes módon nyilvánítom ki: az “Erőszakkal tesztelt” feliratú sárga csillagot fogom viselni, amíg tart a teszten részt nem vett polgártársaim hátrányos megkülönböztetése.

Ha valaki csatlakozni szeretne a tiltakozáshoz, a csillag itt letölthető, nyomtatható:

http://gyetven.eu/wp-content/uploads/2020/10/nasilnetestovanyvzor.pdf .

Gyetven Miklós

Protest proti násilnému testovaniu

     Protestujem proti vydieraniu a znevažovaniu občanov, a proti ponižujúcemu zaobchádzaniu akým nás prinútili zúčastniť sa na plošnom testovaní na Slovensku. Preto ako forma protestu budem celý nasledujúci týždeň nosiť žltú hviezdu s nápisom NÁSILNE TESTOVANÝ. 

     Nie som proti testovaniu, ak je to dôvodné (ak sú príznaky, alebo sa jedná o osoby ktoré boli v kontakte s chorými), alebo ak to niekto dobrovoľne chce. Už dávno mali byť rýchlotesty rozdané lekárom, aby vedeli okamžite testovať ľudí, a nie čakať niekoľko dní na testovanie, ako bolo doposiaľ. 

     Zúčastnil som sa na plošnom testovaní, lebo ma násilne donútila slovenská vláda, a to hrozbou ujmy, najmä že mi obmedzia osobnú slobodu a znemožnia výkon práce, ak sa nezúčastním testovania. Toto je v príkrom rozpore s princípom demokratického a právneho štátu: deklarovať účasť na teste ako dobrovoľnú, pričom prijať drakonické, možno aj protizákonné a protiústavné opatrenia, čím sú ľudia násilne prinútení k účasti.

     Slovenská vláda a premiér predviedli absolútne nedostatočnú a zmätočnú komunikáciu, metódou sily sa snažia donútiť ľudí na dodržanie často nerozumných, neúčinných a neprimeraných opatrení, bez potrebných informácií, bez odborných argumentov a bez diskusie. V prípade plošných testov použitím hrubého násilia experimentujú s nami ako s pokusnými králikmi, pričom nás stačilo presvedčiť, že vedia čo robia, že je to vo všeobecnom záujme, použiť kvalitné testy, a väčšina ľudí by určite išla dobrovoľne na test. 

   Od pondelka budú občania vládou rozdelení do dvoch skupín: pričom tá skupina bez účasti na testovaní bude akási nižšia kasta. Nebudú môcť vstupovať na určité miesta, aj keď sú absolútne zdraví. Pýtam sa, čo nasleduje ďalej? Tábory s hromadnými dezinfekčnými sprchami a deportácie? Treba vysloviť jasný nesúhlas s týmito gestapáckymi metódami, kým nebude neskoro. Pamätajme si, že aj Hitler si získal moc zákonnou cestou, aby zachránil svoju krajinu pred údajným nepriateľom, a ako to skončilo?

Nikoho nenabádam na nepokoje, ani na násilné činy, ale jasne odkazujem slovenskej vláde, že ja ako radový občan nie som spokojný s ich spôsobmi. Toto dávam najavo nenásilným protestom: budem nosiť žltú hviezdu s nápisom NÁSILNE TESTOVANÝ, a to kým trvá obmedzovanie spoluobčanov bez testu.

Ak by sa niekto chcel pripojiť k protestu, možno hviezdu stiahnuť si a vytlačiť tu: http://gyetven.eu/wp-content/uploads/2020/10/nasilnetestovanyvzor.pdf .

Mikuláš Gyetven